Relaxed woman breathing fresh air raising arms at sunrise

Relaxed woman breathing fresh air raising arms at sunrise

I dagens samhälle ställs allt högre krav på prestation. Inte bara på arbetet. Även på fritiden ska minuterna vara fulltecknade med aktiviteter. Det är i alla fall det intryck man lätt får av alla statusuppdateringar i de sociala medierna. Allt fler drabbas av utbrändhet eller snarare utmattningssyndrom. De drabbade blir allt som oftast sjukskrivna för en längre period. Många gånger upplevs det som problematiskt att komma tillbaka till samma arbetsplats, då man en gång gått in i den berömda väggen.

 

Mota Olle i grind
Precis som man kan vaccinera sig mot virus, kan man inympa stunder av ro, stillhet och reflektion i sitt späckade schema. Det blir som andningspauser och respit från den stress som gnager i ens inre. Genom att tillåta sig att stilla sitt ständigt aktiva sinne och sätta stopp för prestationskraven för åtminstone en kortare stund, kan man mota problemen innan de lyckats få fäste.

 

Småpauser
Ett sätt att skapa sinnesro i vardagen, även under stressiga arbetspass, är att gå ifrån under fem minuter för att göra några övningar som mjukar upp spända muskler kring nacke, hals och skuldror. En fysioterapeut eller naprapat kan vara behjälpliga med tips på övningar. Tiden kan också användas till att göra andningsövningar. Gå gärna ut och dra ned frisk luft i lungorna genom näsan, andas ut genom munnen. Andningsövningen gör att kroppen syresätts ordentligt, vilket gör att man både blir piggare och mindre spänd i muskulaturen.

Yoga meditation at sunset

Yoga meditation at sunset

 

KBT-knapp
Hjälp finns att få för det fall man blir offer för sina tankar. Tankar som mals runt i huvudet och är grundade i oro, men ofta även i obefogade rädslor. Inom KBT, kognitiv beteende terapi, förekommer en mängd övningar som det är bra att lära sig. Med hjälp av dem kan man bryta med beteendemönster som inte gagnar en. Beteenden som lätt kan accelerera orostankar, istället för att mota orosfröet innan det gror och slår rot.

 

Avbrott från vardagen
Ta en yogaklass. Lär Qi Gong eller någon kampsport som även fokuserar på det inre, fokus och harmonisk balans. Res bort på en SPA-helg. Framförallt – sök aktiviteter som skänker vila och ett avbrott från vardagen.